Van aanmelden tot nazorg

van-aanmelden-1

1. Aanmelden bij Temperament
De aanmelding begint met een telefoongesprek en/of mail waarin ik verken waar de hulpvraag ligt. Voor deze aanmelding is geen verwijsbrief van de huisarts nodig.
We maken een afspraak met elkaar voor een intakegesprek. Na ons eerste contact ontvang je van mij een persoonlijke vragenlijst per mail of downloadt hem hier. Beschrijf hierin wat het probleem is en geef een korte schets van de ontwikkeling van het kind. Het is belangrijk dat ik de ingevulde vragenlijst ruim voor de intake ontvang.

2. Intake oudergesprek
Tijdens het intakegesprek van een uur leren we elkaar beter kennen en bespreken we de ervaringen met de klacht van het kind. We bespreken het doel van de behandeling en hoe we hier gezamenlijk aan gaan werken. Het is belangrijk om te realiseren dat je als ouder een actieve rol hebt in het proces. Het kind is hier zelf niet bij zodat je vrijuit kunt spreken.

3. Kindersessies
Na de intake begin ik met vijf individuele sessies met je zoon of dochter. Tijdens deze momenten ga ik een vertrouwensband met het kind opbouwen. Ik onderzoek de klacht en kracht die het kind in zich heeft om de problemen aan te pakken. Vaak zijn deze wekelijkse sessies zo vol aandacht dat het je kind meer positiviteit en zelfvertrouwen geeft.
Hierna bouwen we verder en onderzoekt het kind zelf zijn eigen krachten en mogelijkheden. Het kind ontwikkelt vaardigheden om anders met het probleem om te gaan. Het helpt hierin zichzelf weer blij en zeker te maken. Het kind gaat zich weer fijner en sterker voelen.

van-aanmelden-2

4. Tussenevaluatiegesprek
Na vijf kindersessies plannen we een oudergesprek. In dit gesprek bespreken we de ervaringen, mogelijke veranderingen en het verloop van de sessies. Er zijn kinderen die al snel veranderingen laten zien en er zijn kinderen die wat meer tijd nodig hebben. Hoeveel sessies het kind nodig heeft hangt af van wat er speelt, het tempo en de wensen van het kind. Gemiddeld is dit tussen de vijf en vijftien sessies.
Gebruikelijk is om de vijf sessies een oudergesprek te plannen. Natuurlijk kun je voor advies en informatie ook tussendoor een oudergesprek aanvragen.

5. Evaluatiegesprek
Het traject wordt afgerond met een afsluitend gesprek. Hierin bespreken we ervaringen, we blikken terug en kijken we naar de toekomst.

6. Nazorg
Natuurlijk is het altijd mogelijk om na de afronding van het traject weer contact op te nemen en een beroep op mij te doen.