Wat doet Temperament

Soms voelt je kind zich niet prettig. Je voelt het als ouder en leerkracht haarfijn aan als deze periode te lang duurt. Je wilt je kind zo goed mogelijk ondersteunen in deze lastige fase. Het kan fijn zijn om hulp te krijgen in de vorm van kindertherapie en kindercoaching.

kindercoach-kindertherapie-wat-doet-temperament

Daarvoor is Temperament.
Praktijk Temperament is een praktijk voor kindertherapie en kindercoaching voor kinderen in de leeftijd van vier tot dertien jaar en hun ouders. Er wordt ondersteuning geboden aan de kinderen en begeleiding en advies gegeven aan hun ouders.

Temperament werkt volgens de uitgangspunten van Integratieve kindertherapie en kindercoaching. Dit is een kortdurende kindercoach- en therapievorm die werkt vanuit de kracht en de mogelijkheden vanuit het kind. Het kind wordt in al zijn volledig- en eigenheid gezien. Alle verschillende aspecten van het leven van het kind en wat het hierin kan ervaren, spelen een rol. Hierin staat het kind centraal met zijn/haar vraag.

Als kindertherapeut en kindercoach werk ik kindgericht. Dit betekent: ik sluit aan bij de behoeftes, het Temperament en de belevingswereld van het kind. Ik volg zijn of haar tempo. Het kind krijgt een persoonlijk behandelplan. Ik vind het belangrijk dat het kind erkenning krijgt voor hetgeen dat voor hem of haar op dat moment belangrijk is.

kindercoach-kindertherapie-kindertherapeut-wat-doet-temperament-2

Praktijk Temperament richt zich op het versterken van het kind. Vanuit deze unieke kracht gaat het kind zijn eigen mogelijkheden onderzoeken. Het kind ontdekt naar behoefte spelenderwijs met alles wat hij of zij al kan zijn eigen oplossing voor de klacht. Het leert zichzelf weer lekker en zeker te voelen.

Hiervoor maak ik gebruik van verschillende behandeltechnieken: spel, verhalen, creatieve materialen, ontspanningsoefeningen en visualisaties. Het opdoen van succeservaringen werkt voor het kind, maar ook voor jullie als ouder, motiverend en versterkend.

Ik ben met Praktijk Temperament werkzaam op scholen. Hier doe ik de oudergesprekken en kindersessies. Ik kijk hoe het gaat met het kind of kinderen in de klas. Wat heeft het kind nodig om zich nog prettiger of beter te voelen en op zijn niveau te functioneren op school? Ik ga hierover in gesprek en geef praktische tips aan leerkracht en intern begeleider. Tevens is Temperament werkzaam in een eigen praktijkruimte.

kindertherapie-kindercoach-wat-doet-temperament-3Praktijk Temperament vindt het belangrijk om goed contact te onderhouden met de ouders van kinderen die in behandeling zijn. De ouder zelf is de expert op het gebied van zijn of haar kind en speelt een actieve rol in het proces. Korte communicatielijnen en tussentijdse gesprekken werken helpend en zijn positief voor de behandeling van het kind.

Voor meer informatie neem contact op.

 

 

 

 

 

 

 

Praktijk Temperament | kindertherapie | kindercoach

Geef een reactie